Надлежност - Управа за сарадњу са дијаспором и Србима у региону

Title
Idi na sadržaj
Насловна   ›   Управа   ›   О нама  ›   Надлежност
Надлежност
Однос према дијаспори и Србима у региону заснован је на члану 13. Устава Републике Србије, према коме Република Србија штити права и интересе својих држављана у иностранству и развија и унапређује односе Срба који живе у иностранству са матичном државом.

Република Србија односима са дијаспором и Србима у региону придаје изузетан значај о чему сведоче Декларација Владе Републике Србије о проглашењу односа између отаџбине и расејања односом од највећег државног и националног интереса (Службени гласник РС”, бр. 86/06), Закон о дијаспори и Србима у региону ("Службени гласник РС", бр. 88/09)

Под појмом "дијаспора", у складу са Законом о дијаспори и Србима у региону, подразумевају се држављани Републике Србије који живе у иностранству и припадници српског народа, исељеници са територије Републике Србије и из региона и њихови потомци. Појам "Срби у региону", у складу са наведеним законом, подразумева припаднике српског народа који живе у Републици Словенији, Републици Хрватској, Босни и Херцеговини, Црној Гори, Републици С. Македонији, Румунији, Републици Албанији и Републици Мађарској.

С једне стране, Законом дефинисан, појам дијаспоре указује на поштовање принципа мултиетничности у раду са дијаспором, јер су припадници дијаспоре сви држављани Републике Србије који живе у иностранству. С друге стране, Закон уводи појам „Срби у региону“ као израз тежње  матичне државе да унапређује положај и права српског народа који живи ван граница Републике Србије и доприноси очувању српског језика и културе.

Област Сарадње са дијаспором и Србима у региону обавља се путем две опште програмске активности: Очување и јачање националног и културног идентитета и Заштита права и интереса дијаспоре и Срба у региону.

Од 2014. године орган у саставу Министарства Управа за сарадњу с дијаспором и Србима у региону обавља послове државне управе и стручне послове наведене у Закону о министарствима, у сарадњи са дипломатско-конзуларном мрежом Министарства спољних послова. Министарство спољних послова јачајући своју мрежу посебну пажњу посвећује потребама дијаспоре и Срба у региону, свесни чињенице да управо дипломатско – конзуларна мрежа и њени запослени представљају место првог контакта са матичном државом у иностранству.

Министарство спољних послова Републике Србије - Управа за сарадњу са дијаспором и Србима у региону © Сва права задржана
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА
Управа за сарадњу с дијаспором
и Србима у региону
Nazad na sadržaj